» Significados de tatuaxe » Sinal do Deus Celta Prado

Sinal do Deus Celta Prado

Sinal do Deus Celta Prado

O nome de Luga é coñecido por todos os celtas, tanto insulares como continentais (Irish Lugh, Wall Lley, Gaul Lugus). Procede da base, co significado de "luz". Pódese argumentar que este deus é un análogo do Odín escandinavo. Axuda no desenvolvemento de todas as potencialidades e na identificación dos talentos ocultos dunha persoa.