» Simbolismo » Símbolos Celtas » Nó de agasallo

Nó de agasallo

Nó de agasallo

Outro dos símbolos celtas máis famosos é o nó celta Dara. Este símbolo posúe un patrón entrelazado e un nome que deriva da palabra irlandesa Doire, que significa carballo.

A partir desta palabra fórmase o nó de agasallo, e o símbolo representa o sistema raíz dun carballo milenario. Do mesmo xeito que outros símbolos de nó celta, o nó Dara consiste en liñas entrelazadas sen principio nin fin.

Dara Celtic Knot non ten un único deseño, pero todas as versións céntranse nun tema común do carballo e as súas raíces.

Os celtas e os druídas reverenciaban a natureza, especialmente os carballos milenarios, e consideraban sagrados. Viron no carballo un símbolo de forza, poder, sabedoría e resistencia.