cruz celta

cruz celta

Outra cruz celta, estilizada a base do triplo nó, a triquetra.
É un símbolo característico do cristianismo celta, aínda que ten raíces pagás máis antigas. Simboliza o sol, o aire, a terra e a auga na unidade. Indica carácter cíclico e pechado.