As de diamantes

As de diamantes

As de diamantes - significado

Como karo significa mensaxeque recibirás en breve. Nun contexto máis amplo, isto significa que botarás unha nova ollada á túa vida e aos teus problemas. Ace of Diamonds pode ser un consello dun amigo, un libro ou un soño que che dará unha nova perspectiva sobre un tema que é importante para ti.

En xeral sobre a tarxeta As

Un as é unha carta de xogo que normalmente representa un símbolo dun xogo de cartas. Unha baralla contén catro ases, un de cada palo (as de tréboles, as de diamantes, as de corazóns e as de espadas).

Marcación de ases

O as ten diferentes marcas dependendo da lingua na que estea composta a baralla:

  • nas versións polaco, inglés, holandés e alemán - A (de as, as, aas e Ass) é a notación máis usada
  • na versión francesa - 1
  • na versión rusa - T (de as, as)

A explicación anterior para Ace of Diamonds é moi xeral. Hai que ter en conta que hai moitas escolas diferentes de "lectura" de tarxetas: os seus significados poden variar moito dependendo das opinións persoais e das inclinacións da persoa.

Lembremos! As cartas de adiviñación ou "lectura" deben abordarse con desconfianza. ?